Parets porträtt

GRUPPTRYCK OCH TVÅNG

​Barn är känsliga för grupptryck, speciellt från sina vänner. Det finns ett stort behov av att ha en tillhörighet. Många känner ett tryck att bli vaccinerade, eftersom deras vänner blir vaccinerade.

VÅRT ANSVAR GENTEMOT BARNEN

Är det första gången i historien som barn ska påta sig ansvaret som ”fiktiv” räddare av mänskligheten, istället för att skyddas av de vuxna och äldre som alltid annars varit aktuellt? Speciellt med tanke på en relativt sett liten hälsofara från covid, men stor från vaccinationerna.