OM OSS

Vi som är engagerade i projektet är spridda över hela landet men är förenade i en djup övertygelse om att vi tillsammans kan förändra samhällsutvecklingen. Vi arbetar helt ideellt och önskar skapa möjlighet för dig att bidra med en aktiv insats.

Vår ide är att hjälpa engagerade föräldrar att hitta varandra och organisera sig. Tillsammans blir föräldragrupperna en folklig rörelse som skapar förändring i samhället och säkrar barnens medicinska frihet.

Läs mer om hur du går tillväga här: 

 

Barnvakt (4).png