Information om Covid 19 vaccinet och våra barn

Vaccinera ett barn

SNABB INFO OM COVID-19 VACCINERNA

Hur många biverkningar har rapporterats? Vilka skyldigheter har Läkemedelsbolagen? Vad betyder "villkorligt godkänt"?

VÅRT ANSVAR GENTEMOT BARNEN

Är det första gången i historien som barn ska påta sig ansvaret som ”fiktiv” räddare av mänskligheten, istället för att skyddas av de vuxna och äldre som alltid annars varit aktuellt? Speciellt med tanke på en relativt sett liten hälsofara från covid, men stor från vaccinationerna.

VAD KAN DU SOM FÖRÄLDER GÖRA?

​Är du tveksam om dina barn verkligen behöver C19 vaccin och oroas du av att de kan råka ut för allvarliga biverkningar? Du är inte ensam. Så känner vi och många, många andra runt om i landet. Snart kommer vi att ställas inför svåra beslut med potentiellt ödesdigra konsekvenser. 

FOLKMYNDIGHETENS SELEKTIVA INFORMATION

​Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar.

grafer
Man med mobiltelefon