Vaccinera ett barn

ÄR C 19 VACCINET SÄKERT?

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar.

VAD KAN DU SOM FÖRÄLDER GÖRA?

​Är du tveksam om dina barn verkligen behöver C19 vaccin och oroas du av att de kan råka ut för allvarliga biverkningar? Du är inte ensam. Så känner vi och många, många andra runt om i landet. Snart kommer vi att ställas inför svåra beslut med potentiellt ödesdigra konsekvenser. 

VÅRT ANSVAR GENTEMOT BARNEN

Är det första gången i historien som barn ska påta sig ansvaret som ”fiktiv” räddare av mänskligheten, istället för att skyddas av de vuxna och äldre som alltid annars varit aktuellt? Speciellt med tanke på en relativt sett liten hälsofara från covid, men stor från vaccinationerna.

FOLKMYNDIGHETENS SELEKTIVA INFORMATION

​Folkhälsomyndigheternas information kring vaccinationerna kan upplevas vinklad. På presskonferensen där FHM meddelar att ungdomar från 16 år kan ta sprutan, informerar de inte om riskerna med biverkningar.

STATISTIK (RISKERNA MED VACCINATION MOT) C-19)

 

Det är lätt att undersöka statistik kring riskerna pga en väldigt omfattande rapportering om biverkningar och dödsfall på grund av covid-vaccinationerna. Det finns ett internationellt system som heter VAERS som hanterar biverkningsrapporteringar från vaccinationer. 

Information om Covid 19 vaccinet och våra barn

Parets porträtt

GRUPPTRYCK OCH TVÅNG

​Barn är känsliga för grupptryck, speciellt från sina vänner. Det finns ett stort behov av att ha en tillhörighet. Många känner ett tryck att bli vaccinerade, eftersom deras vänner blir vaccinerade.

grafer
Man med mobiltelefon